Instrumenteringsteknikk


Instrumenteringsteknikk

Odd Arild Olsen: Instrumenteringsteknikk, med vekt på
måleteknikk. 372 sider. Trondheim: Tapir forlag. ISBN:82-519-0926-0

Tapir forlag har i mange år utgitt bøker innen fagområdet reguleringsteknikk/automatisering. Instrumenteringsteknikk inngår i denne serien, og omhandler i grove trekk de komponenter som må til for å realisere et automatiseringssystem, fra måleinstrumenter og ventiler til datanett.

Instrumenteringsteknikk er først og fremst skrevet som lærebok for ingeniør- og sivilingeniørutdanning, men nyttes også i flere bedrifter for intern opplæring. Fordi den omhandler en rekke praktiske forhold, vil den dessuten være til nytte for de som til daglig arbeider innen fagområdet.

Hovedvekten er lagt på enheter som inngår i industriell instrumenteringsteknikk, både for signalovedrføring, signalbehandling, måing og pådrag. Fordi beskrivelser i stor grad er funksjonsorienterte, kreves det svært lite elektronikk-kunnskaper av leseren. Boken er en innføring i et stort fagområde, men gir også mange referanser til mer dyptgående litteratur.

Innholdsfortegnelse

 1. Innledning
 2. Begreper og definisjoner
 3. Signalbehandling
 4. Signaloverføring
 5. Resistans, kapasitans, lys, magnetfelt og radioaktivitet
 6. Posisjon, hastighet og akselerasjon
 7. Kraft og moment
 8. Trykk
 9. Strømning
 10. Nivå
 11. Temperatur
 12. Tetthet, viskositet og konsistens
 13. Fuktighet
 14. Elektroanalytiske metoder
 15. Gassanalyse
 16. Optiske målemetoder
 17. Pådragsorganer og automatiseringskomponenter
 18. Teknisk sikkerhet
 19. Instrumenteringssystemer
 20. Prosjektering og dokumentasjon
Dette innlegget ble publisert i bøker og merket med . Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.