Miljøovervåking


Miljøovervåking

Odd Arild Olsen: Miljøovervåking. 362 sider. Trondheim: Tapir forlag. ISBN: 82-519-1176-1

For første gang en bok som gir en samlet oversikt over metoder og elementer, muligheter og begrensninger som inngår i systemer for område- og utslippsovervåking.

Ved siden av å beskrive måleprinsipper, legges det vekt på emner som er viktige for overvåkingens kvalitet: prøvetakingsproblematikk, anvendt statistikk, feilkilder, systemoppbygging og rapporterings- og kvalitetssikringsprinsipper.

Miljøovervåking er først og fremst skrevet for undervisning på høgskolenivå og for ingeniører i industri og forskning. Men den egner seg også som oppslagsbok og for bedriftsintern opplæring, eksempelvis av driftspersonell og offentlig ansatte.

Innholdsfortegnelse

 1. Innledning
 2. Måletekniske begreper
 3. Kvalitetssikring
 4. Statistikk
 5. Prøvetaking
 6. Modellering
 7. Måling av temperatur, trykk og væskenivå
 8. Strømningsmåling
 9. Meteorologiske og oseanografiske instrumenter
 10. Væskeanalyse
 11. Gassanalyse
 12. Fjernmåling
 13. Biologiske sensorer
 14. Datainnsamling og dataoverføring
 15. Systemeksempler
Dette innlegget ble publisert i bøker og merket med , . Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.